Header Image

Karolina Rebernik

Zakonska in družinska terapevtka

Mag. Karolina Rebernik je zakonska in družinska terapevtka. Od leta 2012 uspešno vodi svojo terapevtsko prakso, v okviru katere nudi pomoč posameznikom, parom in družinam, ki se znajdejo v stiski.

Dela tudi z otroki in najstniki, ki imajo čustvene težave v času odraščanja. Vodi terapevtsko skupino za posameznike, skupino za ženske in skupino za mladostnike.

Za splošno in strokovno javnost pripravlja izkustvene delavnice in predava različnim ciljnim skupinam na temo odnosov. Svoje prispevke objavlja v več medijih. Klienti ji zaupajo zaradi njene prijetne osebnosti, široke strokovnosti in mnogih delovnih ter osebnih izkušenj v odnosih.

facebook.com/terapijakarolinarebernik